Bestyrelse for Thy Privatskole

Else-Marie Overgaard Holmenes

Formand

Aase Guld

Næstformand

Marikke Bundgaard Nielsen 

Sekretær

Klaus Kappel

Bestyrelsesmedlem

Bethina Jensen

Bestyrelsesmedlem