Forældrebetaling

Skolepenge

 På Thy Privatskole skal du betale skolepenge for at have dit barn som elev på skolen.

  •     1. barn: 1000 kr. - overbygning 1450,- 
  •     2. barn: 500 kr.
  •     3. og derover: gratis

Hvis du ønsker at dit barn skal benytte skolens SFO, er der følgende priser;

  • 1. barn: 700 kr.
  • 2. barn: 350 kr.
  • 3. barn og derover: gratis

Prisen i SFO er for både morgen- og eftermiddagsmodul, og der ydes ingen nedsættelse, hvis man kun benytter det ene modul.

Ved både skole og SFO betales der til d. 1. i hver måned, og juli er betalingsfri.

 

Thy Privatskoles børnehus:

Vuggestue 0-2 år:

  •  3.501 kr, incl madordning

Børnehave 3 år -:

  • 1.750 kr (heltid)
  • 1.050 kr (halvtid/25 t),

Tillæg: madordning 450 kr (ikke valgfrit)

 

Der er et vist antal halvtidspladser i børnehuset, ring og hør nærmere omkring venteliste og lign

Der ydes 50 % søskenderabat til det billigste pasningstilbud i børnehuset?

 

Thy Privatskole har et indskrivningsgebyr på 500 kr. på hvert barn, og det gælder også i børnehuset.. Dette indbetales ved indskrivningen, og beløbet betales ikke tilbage ved udmelding.

 

Når du har et barn i børnehuset, kan der søges kommunal fripladstilskud med udgangspunkt i husstandsindkomst. På skoledelen kan man søge ved Fordelingssekretariatet, og her skal I spørge efter et skema på skolens kontor ved skoleårets start.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så kontakt kontoret på tlf. 69 13 35 35 eller her