Frihed og folkestyre

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen af kerneområdet frihed og folkestyre, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i, hvordan skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidste eller ubevidst har tilegnet sig. Gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilken grundlæggende værdier vores samfund bygger på.

 

I selvevalueringen af frihed og folkestyre skal skolen evaluere, hvordan man på skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre i selve undervisningen, i skolens øvrige aktiviteter og i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasse/hold-niveau.

 

Skolen bør redegøre for sin opfyldelse af frihed og folkestyrekravet.

Hvordan baner skolen vejen for, at eleverne tager det frie demokratiske samfunds værdier til sig? Hvordan baner skolen vejen for, at eleverne lære om og kommer til at respektere, at det danske samfund bygger på en række frihedsgrader samt forbud mod diskrimination, hvad enten det drejer sig om køn, rase, religion m.v.? Hvilke tegn og indikatorer viser, at skolen – i dens faktiske liv og virke – udover indholdet og målene i undervisningen – lever op til frihed og folkestyre?

 

Demokrati er b.la. politisk styreform, baseret på åbenhed overfor forskellige politiske ideologier og religiøse trosretninger. Værdier som menneskerettigheder, tolerance, lighed for loven m.v. er etiske værdier, som det i et demokrati er vigtig at forsvar og stå fast på. I en demokratisk dannelsesproces har den enkelte frihed til at vælge modsætninger til en tilpasningsproces, der påtvinges udefra. Målet er at bevare og udvikle et demokratisk samfund gennem aktivt medborgerskab.

 

Der er flere indfaldsvinkler til evaluering af skolens arbejde med frihed og folkestyre:

 

·      Skolens formulerede og udtrykte grundholdning.

·      Mål og intentioner med undervisningen.

·      Det faglige stof og indholdet af undervisningen

·      Læreren og undervisningsformerne (pædagogiske og didaktiske overvejelser i undervisningen)

·      Eleverne og arbejdsformerne i undervisningen

·      Organiseringen af undervisningen

·      Resultatet, udbyttet af undervisningen

·      Skolens samlede virksomhed og kultur

 

 

Se evalueringen af Frihed og folkestyre her