Fripladstilskud

Det er muligt at søge om reduktion i betaling af skolepenge og SFO.

 

Sådan gør du

Print ansøgningsskema nederst på siden. Udfyld skema og vedlæg kopi af seneste årsopgørelse og kopi af seneste lønseddel.

Aflever materialet til Nina på skolens kontor senest ved udgangen af august måned.

 

Når du underskriver ansøgningsskemaet, giver du samtykke til, at der må indhentes oplysninger fra det offentlige.

Det skal dog understreges, at vi stadig skal have kopi af før-nævnte bilag.

 

Ansøgningsskemaer afleveret efter udgangen af august måned behandles ikke.

 

Ansøgningsskemaer afleveret uden relevant bilag behandles ikke

 

For at komme i betragtning til fripladstilskud skal den samlede husstandsindkomst ligge under følgende grænser (gældende for skoleåret 2017/18):

 

Antal Børn 1. barn 2. barn 3.barn

Husstands-/Indkomstgrundlag

lig med eller under

335.540,- 335.540,- 362.794,-

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sekretær Nina Aakmann Pedersen.

 

Ansøgningsfrist for skoleåret 2017/18 

 

Ansøgningsskema og bilag skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2017.

 

Ansøgninger behandles i september og evt. tilskud gives fra og med december.

 

Fripladstilskud 2017-18