Kontor

Skolens kontor - Sekretær

Nina Aakmann Pedersen

Tlf.: 69 13 35 35

E-Mail: kontor@thyprivatskole.dk

 

Skoleleder

Thomas Smidt Dissing

Tlf.: 69 13 35 35 - lokal 2

Mobil: 53 69 60 50

E-mail: tsd@thyprivatskole.dk

Afdelingsleder - børnehuset

Bitten Møller

Tfl.: 69 13 35 35 - lokal 3

Mobil: 42 19 74 10

E-mail: bm@thyprivatskole.dk