Læring i SFO.

Vi lægger stor vægt på, at børnene får gode sociale kompetencer/relationer på kryds og tværs af årgangene.

Det enkelte barn.
Det er vores pædagogiske opgave at sikre, at børnenes personlige, sociale og kulturelle kompetencer udvikles. At skabe et anerkendende og inkluderende miljø er et af de vigtigste elementer, når det handler om arbejdet med sociale relationer. Børnene skal udvikle sig gennem meningsfyldt samvær og udvikle sociale færdigheder i trygge omgivelser. De skal kunne agere i selvvalgte og ikke selvvalgte aktiviteter og fællesskaber. SFO'en skal på den måde ses som en naturlig del af den samlede organisation.

 

·       SFO danner ramme om lege og aktiviteter, som barnet selv har 

        igangsat, såvel som aktiviteter struktureret og igangsat af personalet.

·       SFO giver forskellige tilbud til barnet, der understøtter deres udvikling.

·       SFO respekterer i videst muligt omfang barnets ønske om fordybelse.

·       SFO skaber tid og rum til barnets egne eksperimenter.