Undervisningsplaner

Læseplaner:

 

Undervisningsplanerne på Thy Privatskole følger fællesmål for fagene: dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, historie,  idræt, musik og kristendomskundskab. Der henvises til www.uvm.dk eller www.emu.dk

 

Herunder finder du  undervisningsplaner for fag eller områder, der kun delvist er omfattet af fællesmål:

 

Læseplan for Tysk 4. klasse 

 

Læseplan for engelsk 0-klasse 

 

Læseplan for håndværk og design som temauge

 

Læseplan for innovation og nye teknologier temauge(er under evaluering)

 

Læseplan for billedkunst som temauge

 

Læseplan for fællessamling/morgensamling

 

Læseplan for læsebånd.

 

Læseplan for færdselslære.

 

Læseplan for seksualundervisning Thy Privatskole

 

Thy Privatskole er en grundskole, som i store træk følger de slutmål og delmål der er skitseret i fællesmål. Thy Privatskole har 0-8. klassetrin og 9. klasse i 2020.

 

Der er ingen beslutning om, at Thy Privatskole skal være en prøvefri skole, og eleverne afholder frivillige nationale test to gange om året samt termins og årsprøver i 8.klasse.

 

Thy Privatskole er ikke en skole med særlige specialundervisningstilbud.