Undervisningsplaner

Læseplaner:

 

Undervisningsplanerne på Thy Privatskole følger fællesmål for fagene: dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, historie,  idræt, musik og kristendomskundskab. Der henvises til www.uvm.dk eller www.emu.dk

 

Herunder finder du undervisningsplaner for fag eller områder, der kun delvist er omfattet af fællesmål:

 

Læseplan for Tysk 4. klasse 

 

Læseplan for engelsk 0-klasse 

 

Læseplan for håndværk og design som temauge

 

Læseplan for innovation og nye teknologier temauge(er under evaluering)

 

Læseplan for billedkunst som temauge

 

Læseplan for læsebånd.

 

Læseplan for færdselslære.

 

Læseplan for musik

 

Læseplan for morgensamling

 

Læseplan for seksualundervisning

 

Læseplan for kristendom i overbygningen

 

Thy Privatskole er en grundskole, som i store træk følger de slutmål og delmål, der er skitseret i fællesmål. Thy Privatskole har 0.-9. klasse

 

Thy Privatskole er ikke en prøvefri skole. Eleverne afholder frivillige nationale test to gange om året og vi har løbende faglige test i de forskellige fag i forhold til at ramme og hjælpe den enkelte elevs læreproces bedst muligt. Endvidere afholdes der terminsprøver i 8/9 klasse og afgangsekssamen i 9.kl.

 

Thy Privatskole er ikke en skole med særlige specialundervisningstilbud.