Personale

Indhold af personale.

Thomas Smidt Dissing

Skoleleder - tsd@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi 2018 - 2020 

Diplomuddannelse i Ledelse fra UCN 2017

Folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium 2012

Bachelor i Idræt og sundhed fra Syddansk Universitet 2002

 

Jeg brænder for at udvikle og fastholde de i forvejen dygtige medarbejdere, der er i organisationen. Samtidig, er jeg meget optaget af at retningsgive organisationens udvikling, så Thy Privatskole forsat styrkes og forbedres i forhold til de stigende læringskrav, der kendetegner udviklingen i samfundet. 

Tenna Andersen

Pædagogisk afdelingsleder - ta@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Professionsbachelor som pædagog 2005

fra Aalborg socialpædagogiske seminarium. 

Diplom i ledelse 2016, UCN Aalborg.

 

Jeg brænder for læring på alle niveauer -

lige fra de yngste vuggestuebørns over den enkelte medarbejders og teamets læring til min egen.

 

Den læring, der sker i vuggestue og børnehave, er læring om og for livet, og jeg er optaget af, hvordan vi voksne gennem denne læring kan forberede børnene bedst muligt til fremtiden.

 

Jens Martin Nystrup

Souschef - jm@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i læreprocesser 2018 -

Folkeskolelærer fra Jelling Seminarium med linjefagene engelsk, idræt og dansk.

 

Jeg finder det motiverende at kunne være med til at udvikle og kvalificere læringen i hele organisationen. Endvidere er jeg optaget af, at vi bliver nysgerrige og undersøgende i vores praksis, og vi løbende evaluerer og optimerer kvaliteten på forskellige læringstiltag med afsæt i emperi og forskning. 

RIkke Lyng Østervig Andersen

Lærer - rl@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra University College Nordjylland i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene matematik, fysik/kemi og historie.

 

I mit arbejde brænder jeg for den faglige udvikling, vi skaber gennem undervisningen, og den personlige dannelse eleverne gennemgår som del af deres skolegang. Det hele menneske er for mig et mål med mit arbejde.

Rikke Frank

Lærer - rf@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer fra Hjørring seminarium i 2002, med liniefagene dansk, historie, tysk og billedkunst.

 

I mit arbejde brænder jeg for at lære fra mig- at se eleverne udvikler sig, og erfarer at det de laver giver mening. Jeg brænder for at se mine elever "vokser" både på det faglige og sociale plan.

Elsebeth Ravnsgård Marcussen

Lærer - er@thyprivatskole.dk

 

Udannelse:

Folkeskolelærer fra Nørre Nissum Seminarium i juni 2014 med linjefagene matematik, musik og historie.

Musiklærerforeningens kursus.

 

Jeg brænder for, at lave spændende og virkelighedsnær undervisning som er fagligt funderet og tager udgangspunkt i elevernes hverdag. At skabe en fælles musikkultur med masser af fællessang som giver lyst til at synge. 

Laila Friis Halvorsen

Lærer - lh@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer i 1994

Diplomuddannelse i Pædagogisk Psykologi 2008

Diplommodul i Fagdidaktik og klasseledelse 2015.

 

Jeg brænder for trivsel i hele organisationen - lige fra elever til kollegaer. Endvidere brænder jeg for at bringe eleverne i faglig udvikling og særligt glædes jeg når eleverne knækker læsekoden.

Per Damgaard Bjerre

Lærer - pdb@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:
Lærer fra Nørre Nissum Seminarium med linjefag i dansk, matematik, engelsk og geografi.

Relationer er en stor del af mit arbejde. I forholdet til elever, forældre og kollegaer, er det meget vigtigt at kunne danne gode relationer.

Tryghed i skoledagen skaber plads til udvikling.
Jeg har en klar ambition om, at jeg kan udvikle børnenes læring og elsker at udfordre dem på deres helt eget niveau. Jeg er meget optaget af at alle gør det bedste de kan, elever, forældre og personale.
Jeg elsker en god blanding af sjov og alvor. Vi skal gerne kunne grine sammen og være ekstremt koncentreret.  

Siri Katharina Graversen

Pædagog i skole og SFO -

sg@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet pædagog i 2015 med speciale i børn/unge og med linjefag indenfor værksted, natur og teknik. 

 

Jeg brænder især for den æstetiske og kulturelle læring. Dette gør jeg gennem forskellige kreative og eksperimenterende projekter og udtryksformer sammen med børn i alle aldre.

Trine Kjær Overgaard

Støttepædagog samt vikar i skole, sfo og børnehuset

 

 

 

 

 

Jacob Kloster Jørgensen

Pædagogisk assistent SFO

 

Uddannelse:

Pædagogisk assistent 2016

 

Jeg brænder for at møde op på arbejde hver dag, og lave noget med børnene.
Brænder for at kan hjælpe og guide dem.
Brænder for at alle føler sig velkommen og som en del af sfoen.
Brænder for at hele huset har et sammenspil på tværs.

Nanna H. Thomsen

SFO medarbejder og vikar

 

Pædagogstuderende og har i min seneste praktik været i børnehuset.


Uddannelse:
Uddannet Jordbrugsteknolog med speciale i kvæg, fra Erhvervsakademi i Aarhus i 2016.


Jeg brænder for en sjov og aktiv hverdag både indenfor i institutionen og ude i naturen. Det er vigtigt for mig, at børnene mødes af en struktureret hverdag, som både skaber genkendelighed og overskuelighed for børnene i hverdagen.
Jeg sætter pris på det daglige arbejde med børnene, hvor jeg ønsker at skabe et trygt og godt læringsmiljø, hvor det enkelte barns udvikling og kompetencer tilgodeses.

Lene Westergaard

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Uddannet kontorassistent tilbage i 1988, efterfølgende medhjælpende ægtefælled i min mands landbrug, hvor vi havde børn i aflastning og var mentor for unge mennesker fra bla. Elmelund i Thisted.

 

Synes det er fantastisk, at se hvordan børn i alle aldre udvikler sig, at de bliver set, og mødt som dem de er, være nærværende og have det sjovt. Være med til at støtte dem i deres udvikling, at give de får en god start  til deres videre færden ud i livet. Samarbejdet med forældrene/hjemmet. Læse, synge, være kreativ, være ude, være med til at børnene er glade/ tilpasse og får en god dag.

Bente Kusk

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Højere handelseksamen.

Kontoruddannet i 1987.

 

Jeg brænder for at give børnene omsorg, tryghed, ro og nærvær og se, at det får børnene til at trives og udvikle sig.

Give børnene en sjov, lærerig og udfordrende hverdag.

At læse, synge for og med børnene.

Leg på alle planer både ude og inde for at stimulere børnenes motorik.

Tina Kjær Jakobsen

Pædagog  

 

Uddannelse:

Pædagog 

Kandidat i pædagogisk antropologi 

 

Jeg brænder for at ville 'noget' med børn; noget læringsrigt og udfordrende, noget sjovt og spændende, noget særligt og samment!
Jeg har en uddannelse som pædagog, der gør mig i stand til at være professionel i børnehøjde. Jeg kan derfor skabe pædagogisk praksis med blik for både den enkelte og fællesskabet, baseret på viden omkring læring og udvikling igennem varierede aktiviteter og oplevelser.
I forlængelse af min pædagoguddannelse har jeg været på universitetet for at lære en masse om studier af kultur og sociale processor. Jeg blev kandidat i pædagogisk antropologi, hvilket har givet mig ekstra indsigt i og forståelse for pædagogiske begreber, kvalitativ metode og analyse.
Jeg er meget optaget af, hvordan jeg og i samarbejde med mine kollegaer kan skabe den bedste kvalitet for og med børn i den pædagogiske praksis; Et arbejde, hvor jeg får lov til at arbejde med de mange facetter og nuancer, 'liv' rummer og fordrer. Derudover er jeg nysgerrig på motorik,

kreativitet og musik.

Majken Brouw Svarre

Pædagog  

 

Uddannelse
Pædagog fra VIA Holstebro (2015) med linjefaget Værksted, Natur og teknik

Det er vigtig for mig, at give børnene tryghed og nærvær, at se og møde dem, hvor de er og skabe glæde og genkendelighed i hverdagen. Det er her, jeg oplever børnene blomstre og trives - En forudsætning for at udvikle sig og få mod og lyst til at lære og udforske nye ting.

Jeg elsker naturen. Her kan både motorik, sanser, sproget, børnenes naturlige nysgerrighed og relationerne udvikles og der er både plads til store bevægelser eller at fordybe sig totalt i de små ting.
Kreativitet og musik/sang er også noget jeg nyder i mit pædagogiske arbejde.

Lotte Dahl Poulsen

Pædagog

 

Uddannelse: uddannet pædagog fra Thisted pædagogseminarium i 1999.

For mig er det vigtigt at skabe en tryg hverdag for børnene, da det er en forudsætning for deres trivsel og udvikling.

Jeg brænder for at inspirere, motivere og give plads til, at børnene kan fordybes og forundres, så de kan udvikle sig og blive klogere på sig selv og verden omkring dem.

Jeg er optaget af uderummet og de mange muligheder, der er forbundet hermed, og så prioriterer jeg barnets sproglige udvikling højt i mit pædagogiske arbejde.

Kathrine Kirkegaard

Pædagogmedhjælper

Thomas Christoffersen

Pædagogstuderende i 3. praktikperiode.

Malene Winther Tegtmejer

Ernæringsassistent

 

Uddannelse:

Uddannet Ernæringsassistent siden 2012.

 

Det brænder jeg for på mit arbejde: Jeg brænder for, at lave "hjemmelavet" mad. Og jeg er stor fan af grøntsager!

Betina Jensen

Rengøringsassistent

 

Jeg har siden 2015 arbejdet inden for rengøring i forskillige virksomheder og hos private.
Jeg nyder stedet med glade børn og voksne.

Jeg sætter en ære i, at der er rent og pænt, for så trives vi alle godt.

Nina Aakmann 

Sekretær - kontor@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet indenfor økonomi, lønadministration og mindre HR opgaver.

Jeg har arbejdet som bogholder i flere år og haft ansvar for økonomi, løn og mindre HR opgaver i private virksomheder.

I de senere år har jeg arbejdet med bogholderi, løn og andre administrative opgaver i friskoler/privatskoler.

Jeg har flere fagmoduler på merkonomuddannelsen.

 

Jeg brænder for at arbejde med regnskab, lønadministration og personalerelaterede opgaver. Samtidig brænder jeg for den ”frie” skole.

Derfor er det også helt fantastisk, at have muligheden for, at arbejde med tal og være en del af en privatskole.

Opgaverne i et sekretærjob på en privatskole er mange, hvilket gør hverdagen afvekslende og spændende.  

 

 

 

 

Søren Michael Thorup

Pædagog (Barselsvikar)

 

Jeg brænder for arbejdet med børnenes udvikling og skabelsen af en tryg hverdag. Jeg brænder også for brugen af æstetiske læreprocesser, hvor børnene for mulighed for at udtrykke sig selv igennem musik, kroppen og deres fantasi.

 

Fie Borgholt

Ernæringsassistent (Barselsvikar) 

 

Jeg er vikar for Marlene. Så det næste års tid, skal jeg lave mad til jeres børn.

Jeg er uddannet ernæringsassistent og har tidligere arbejdet på Regionshospitalet Nordjylland, Thisted.

Jeg er 20 år gammel og bor i lejlighed i Thisted.

I min fritid dyrker jeg krydderurter, grøntsager og blomster på min terrasse. Jeg laver gerne mad fra bunden, og holder af, at prøve nye opskrifter.

Silas Klinkby Larsen

Pædagogisk assistent (Vikar - børnehuset) 

Jytte Lyngs

Pædagog (vikar- børnehuset)

 

Uddannelse:

Uddannet socialpædagog fra Århus Social Pædagogiske Seminarium 1980

 

Jeg brænder for at skabe en struktureret og genkendelig hverdag i vuggestuen med sang, musik, leg og bevægelse hver dag. Det skaber et fundament af glæde, som er forudsætning for udvikling på alle områder. Jeg har særligt øje for hvordan børnene udvikler sig motorisk, da det har stor betydning for barnets fremtidige liv. Derfor er det vigtigt for mig, at vi færdes meget ude i naturen, på legeplads og i det lokale område.