Personale

Indhold af personale.

Thomas Smidt Dissing

Skoleleder - tsd@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Diplomuddannelse i Ledelse fra UCN

Folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium.

Bachelor i Idræt og sundhed fra Syddansk Universitet. 

 

Jeg brænder for at udvikle og fastholde de i forvejen dygtige medarbejder, der er i organisationen. Samtidig, er jeg meget optaget af, at retningsgive organisationens udvikling, så Thy Privatskole forsat styrkes og forbedres i forhold til de stigende læringskrav, der kendetegner udviklingen i samfundet. 

 

 

 

Laila Friis Halvorsen

Lærer - lh@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer i 1994

Diplomuddannelse i Pædagogisk Psykologi 2008

Diplommodul i Fagdidaktik og klasseledelse 2015.

 

Jeg brænder for trivsel i hele organisationen - lige fra elever til kollegaer. Endvidere brænder jeg for at bringe eleverne i faglig udvikling og særligt glædes jeg når eleverne knækker læsekoden.

 

 

 

 

 

 

Jens Martin Nystrup

Lærer - jm@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer fra Jelling Seminarium med linjefagene engelsk, idræt og dansk.

 

Jeg brænder rigtig meget for undervisningen på mellemtrinnet og vigtigheden i at kunne læse, skrive og kommunikere i vores moderne samfund. Den faglig fordybelse skal være i højsæde, og eleverne skal føle, at der sker en udvikling. Men det skal også være ”sjovt og motiverende”, så derfor går jeg ind for en anderledes og udfordrende undervisning, hvor kroppen, fantasien og medierne er en aktiv medspiller.

RIkke Lyng Østervig

Lærer - rl@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra University College Nordjylland i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene matematik, fysik/kemi og historie.

 

I mit arbejde brænder jeg for den faglige udvikling, vi skaber gennem undervisningen, og den personlige dannelse eleverne gennemgår som del af deres skolegang. Det hele menneske er for mig et mål med mit arbejde.

 

Rikke Frank

Lærer - rf@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folrkskolelærer fra Hjørring seminarium i 2002, med liniefagene dansk, historie, tysk og billedkunst.

 

I mit arbejde brænder jeg for at lære fra mig- at se eleverne udvikler sig, og erfarer at det de laver giver mening. Jeg brænder for at se mine elever "vokser" både på det faglige og sociale plan.

 

 

 

 

Elsebeth Ravnsgård Marcussen

Lærer - er@thyprivatskole.dk

 

Udannelse:

Folkeskolelærer fra Nørre Nissum Seminarium i juni 2014 med linjefagene matematik, musik og historie.

Musiklærerforeningens kursus.

 

Jeg brænder for, at lave spændende og virkelighedsnær undervisning som er fagligt funderet og tager udgangspunkt i elevernes hverdag. At skabe en fælles musikkultur med masser af fællessang som giver lyst til at synge. 

Bitten Møller

Afdelingsleder 

bm@thyprivatskole.

 

Uddannelse:

Professionsbachelor i pædagogik

Modul i ledelse og coaching - UCN

 

Mit arbejde er spændende, fordi man ikke kan lade være med at fordybe sig i det faglige og i det enkelte barn. Hver dag sker noget nyt i udviklingen. Det, jeg giver, får jeg dobbelt igen. Som pædagog ser jeg det som min fornemste opgave, at børnene får redskaber og byggesten til deres videre liv. Jeg skal skabe tryghed og trivsel, så der bliver overskud og rum for udforskning og udvikling.

 

 

 

 

Siri Katharina Graversen

Pædagog i skole og SFO

sg@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet pædagog i 2015 med speciale i børn/unge og med linjefag indenfor værksted, natur og teknik. 

 

Jeg brænder især for den æstetiske og kulturelle læring. Dette gør jeg gennem forskellige kreative og eksperimenterende projekter og udtryksformer sammen med børn i alle aldre

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Kanstrup

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Har deltaget i diverse kvalifiktionskurser såsom AMU kurser, psykologi og førstehjælpskurser. Den  2 årlige LP uddannelse og MED uddannelsen.

 

Jeg værdsætter det daglige nærvær med børnene og jeg brænder for, at give dem en tryg forudsigelig og lærerig hverdag, hvor de daglige gøremål er en vigtig del.

Det gode tætte samarbejde med forældre og kolleger er også et vigtigt aspekt, og jeg arbejder for et godt arbejdsmiljø.

 

 

 

 

Lene Westergaard

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Uddannet kontorassistent tilbage i 1988, efterfølgende medhjælpende ægtefælled i min mands landbrug, hvor vi havde børn i aflastning og var mentor for unge mennesker fra bla. Elmelund i Thisted.

 

Synes det er fantastisk, at se hvordan børn i alle aldre udvikler sig, at de bliver set, og mødt som dem de er, være nærværende og have det sjovt. Være med til at støtte dem i deres udvikling, at give de får en god start  til deres videre færden ud i livet. Samarbejdet med forældrene/hjemmet. Læse, synge, være kreativ, være ude, være med til at børnene er glade/ tilpasse og får en god dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Kjær Jakobsen

Pædagog i børnehuset 

 

Uddannelse:

Pædagog 

Kandidat i pædagigisk antropologi 

 

Jeg brænder for at ville 'noget' med børn; noget læringsrigt og udfordrende, noget sjovt og spændende, noget særligt og samment!
Jeg har en uddannelse som pædagog, der gør mig i stand til at være professionel i børnehøjde. Jeg kan derfor skabe pædagogisk praksis med blik for både den enkelte og fællesskabet, baseret på viden omkring læring og udvikling igennem varierede aktiviteter og oplevelser.
I forlængelse af min pædagoguddannelse har jeg været på universitetet for at lære en masse om studier af kultur og sociale processor. Jeg blev kandidat i pædagogisk antropologi, hvilket har givet mig ekstra indsigt i og forståelse for pædagogiske begreber, kvalitativ metode og analyse.
Jeg er meget optaget af, hvordan jeg og i samarbejde med mine kollegaer kan skabe den bedste kvalitet for og med børn i den pædagogiske praksis; Et arbejde, hvor jeg får lov til at arbejde med de mange facetter og nuancer, 'liv' rummer og fordrer. Derudover er jeg nysgerrig på motorik, kreativitet og musik.

Jytte Lyngs

Pædagog 

 

Uddannelse:

Uddannet socialpædagog fra Århus Social Pædagogiske Seminarium 1980

 

Jeg brænder for at skabe en struktureret og genkendelig hverdag i vuggestuen med sang, musik, leg og bevægelse hver dag. Det skaber et fundament af glæde, som er forudsætning for udvikling på alle områder. Jeg har særligt øje for hvordan børnene udvikler sig motorisk, da det har stor betydning for barnets fremtidige liv. Derfor er det vigtigt for mig, at vi færdes meget ude i naturen, på legeplads og i det lokale område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Kusk

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Højere handelseksamen.

Kontoruddannet i 1987.

 

Jeg brænder for at give børnene omsorg, tryghed, ro og nærvær og se, at det får børnene til at trives og udvikle sig.

Give børnene en sjov, lærerig og udfordrende hverdag.

At læse, synge for og med børnene.

Leg på alle planer både ude og inde for at stimulere børnenes motorik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Kloster Jørgensen

Pædagogisk assistent SFO

 

Uddannelse:

Pædagogisk assistent 2016

 

Jeg brænder for at møde op på arbejde hver dag, og lave noget med børnene.
Brænder for at kan hjælpe og guide dem.
Brænder for at alle føler sig velkommen og som en del af sfoen.
Brænder for at hele huset har et sammenspil på tværs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Aakmann Pedersen

Sekretær

 

Uddannelse:

Kursus indenfor bogholder, løn og andre administrative opgaver i friskoler/privatskoler.

Flere fagmoduler på merkonomuddannelsen.

 

Jeg brænder for at arbejde med regnskab, lønadministration og personalerelaterede opgaver. Samtidig brænder jeg for den ”frie” skolen. Derfor er det også helt fantastisk, at have muligheden for, at arbejde med tal og være en del af en privatskole for derigennem at præge børnenes hverdag og læring.

Opgaverne i et sekretærjob på en privatskole er mange, hvilket gør hverdagen afvekslende og spændende.  Når man så samtidig kan arbejde med regnskab, lønadm., personalerelaterede opgave, ja, så er det bare fedt!

Malene Winther Tegtmejer

Ernæringsassistent

 

Uddannelse:

Uddannet Ernæringsassistent siden 2012.

 

Det brænder jeg for på mit arbejde: Jeg brænder for, at lave "hjemmelavet" mad. Og jeg er stor fan af grøntsager!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casper Hagn-Meincke

Lærer - barselsvikar - chm@thyprivatskole.dk 

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer 2015, med fagene: Natur teknik, Geografi, Kristendomskundskab og Samfundsfag. 

 

Jeg brænder for, når eleverne bliver nysgerrige på den faglige udfordring, og de igennem forklaring og praksis arbejde får en "Eureka oplevelse" og man kan se, de har fået det hele til at give mening hos dem selv. Kort sagt, er det fedeste ved at være lærer, at skabe mening og videnssikring hos eleverne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majken Brouw Svarre

Pædagog i børnehuset 

 

 

Uddannelse
Pædagog fra VIA Holstebro (2015) med linjefaget Værksted, Natur og teknik

Det er vigtig for mig, at give børnene tryghed og nærvær, at se og møde dem, hvor de er og skabe glæde og genkendelighed i hverdagen. Det er her, jeg oplever børnene blomstre og trives - En forudsætning for at udvikle sig og få mod og lyst til at lære og udforske nye ting.

Jeg elsker naturen. Her kan både motorik, sanser, sproget, børnenes naturlige nysgerrighed og relationerne udvikles og der er både plads til store bevægelser eller at fordybe sig totalt i de små ting.
Kreativitet og musik/sang er også noget jeg nyder i mit pædagogiske arbejde.

 

 

 

 

 

Gitte Dahl

Barselsvikar - Skole og SFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trine Kjær Overgaard

Støttepædagog samt vikar i børnehuset og skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte Larsen

Rengøring

Uddannelse:

Butiksassistent

SSH

 

Jeg har arbejdet inden for rengøring i forskellige offentlige institutioner. Jeg befinder mig rigtigt godt med at gøre rent, og min motivation for arbejdet er, at jeg ved, at et godt indeklima skaber en bedre trivsel og læring for alle, og jeg trives bedst, når der er pænt og ordentligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jytte Kristensen

Vikar musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Michael Thorup

Vikari børnehuset.

 

Uddannelse:

Pædagog 

 

Jeg brænder for arbejdet med børnenes udvikling og skabelsen af en tryg hverdag. Jeg brænder også for brugen af æstetiske læreprocesser hvor børnene for mulighed for at udtrykke sig selv igennem musik, kroppen og deres fantasi