Personale

Indhold af personale.

Thomas Smidt Dissing

Skoleleder - tsd@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi 2020, AAU 

Diplomuddannelse i Ledelse fra UCN 2017

Folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium 2012

Bachelor i Idræt og sundhed fra Syddansk Universitet 2002

 

Jeg er i mit daglige virke optaget af at skabe læring, udvikling og trivsel ved de i forvejen dygtige ansatte, elever og børn på Thy Privatskole. 

 

Endvidere finder jeg de ledelsesopgaver, der ligger i at sætte kurs samt skabe koordinering og commitment helt centrale i udviklingen af Thy Privatskoles kvalitet, produktivitet og ikke mindst den organisatoriske læringsudvikling. 

Det er vigtigt, at de positive læringstiltag, der forekommer på Thy Privatskole forsat udvikles, samtidig med at der trækkes tråde til hele Thy.

Tenna Andersen

Pædagogisk afdelingsleder - ta@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Professionsbachelor som pædagog 2005

fra Aalborg socialpædagogiske seminarium. 

Diplom i ledelse 2016, UCN Aalborg.

 

Det motiverer mig at arbejde med konstant udvikling. Uanset om det er hos børnene, den enkelte medarbejder eller hele organisationen, så er vi nødt til at være i konstant bevægelse. Det er vigtigt for mig at motivere medarbejderne, og at vi sammen fejrer de små successer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, og aldrig stille os tilfredse med “godt nok”, men bevare de høje ambitioner for organisationen og dens medlemmer.

 

 

Jens Martin Nystrup

Viceskoleleder - jm@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i læreprocesser 2018 -

Folkeskolelærer fra Jelling Seminarium med linjefagene engelsk, idræt og dansk.

 

Jeg finder det motiverende at kunne være med til at udvikle og kvalificere læringen i hele organisationen. Endvidere er jeg optaget af, at vi bliver nysgerrige og undersøgende i vores praksis, og vi løbende evaluerer og optimerer kvaliteten på forskellige læringstiltag med afsæt i emperi og forskning. 

RIkke Lyng Østervig Andersen

Lærer - rl@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra University College Nordjylland i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene matematik, fysik/kemi og historie.

 

I mit arbejde brænder jeg for den faglige udvikling, vi skaber gennem undervisningen, og den personlige dannelse eleverne gennemgår som del af deres skolegang. Det hele menneske er for mig et mål med mit arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billede på vej)

Steen Asgeir Petersen

Lærer - 

 

 

9641SH.jpg

Gitte Bøgild Andreasen

Lærer - ga@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra Nr. Nissum seminarium i 2010, med linjefagene: matematik, biologi, fysik/kemi og idræt.
2 pædagogiske diplommoduler (2014-2016)
Diplom i ledelse (2019 - )

Tryghed i relationerne er særlig vigtig for mig i mit arbejde med børn og unge.
Jeg brænder for, at give eleverne større tro på egne evner og dermed at skabe faglig såvel som personlig udvikling hos den enkelte.

Laila Friis Halvorsen

Lærer - lh@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer i 1994

Diplomuddannelse i Pædagogisk Psykologi 2008

Diplommodul i Fagdidaktik og klasseledelse 2015.

 

Jeg brænder for trivsel i hele organisationen - lige fra elever til kollegaer. Endvidere brænder jeg for at bringe eleverne i faglig udvikling og særligt glædes jeg når eleverne knækker læsekoden.

Mikael White

Lærer 

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra UCN i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene Engelsk, Historie og Geografi.

Relationen mellem lærer og elev er for mig helt central, når vi snakker om et trygt lærings -og undervisningsmiljø.

Uden kendskab til vores egne grænser og evner, er vi ikke i stand til at udfordre os selv hverken fagligt eller socialt. Jeg stræber efter, at kunne bevæge mine elever ud af deres “comfort zone”, og se om vi sammen kan finde nye højder.
Derfor er positive og professionelle relationer en vigtig del af min arbejdsdag.

Louise Anna Hedegaard Boesen

Lærer

 

Uddannelse:

Jeg er uddannet lærer fra Aalborg Lærerseminarium (nuværende UCN) i sommeren 2000 med linjefagene idræt og engelsk. Desuden har jeg undervisningskompetence i dansk - svarende til dansk som linjefag.

I mit arbejde som lærer er det at være anerkendende og ordentlig altafgørende.

Jeg stræber efter 'det gode læringsrum' som, for mig, er betinget af god trivsel og positive relationer; når eleverne trives og mærker at jeg vil dem, kan vi nå langt sammen - både menneskeligt og fagligt.

Trine Kjær Overgaard

Lærer samt vikar i skole, sfo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Broen

Støttelærer

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra Hjørring seminarium i 2018.

Jeg ser det som helt essentielt, at alle elever trives på skolen og i deres respektive klasser. Er man glad for sin skole, sin klasse, og de mennesker som omgiver en i det daglige, er jeg ikke i tvivl om, at læring & udvikling, er en naturlig proces, grundet professionelt og velforberedt personale.

Jeg går på arbejde med store ambitioner på mine elevers vegne, og tror på at alt er muligt, med en indstilling der oser af dedikation, seriøsitet & vilje.

Siri Katharina Graversen

Pædagog i skole og SFO -

sg@thyprivatskole.dk

Uddannelse:

Uddannet pædagog i 2015 med speciale i børn/unge og med linjefag indenfor værksted, natur og teknik. 

Jeg brænder især for den æstetiske og kulturelle læring. Dette gør jeg gennem forskellige kreative og eksperimenterende projekter og udtryksformer sammen med børn i alle aldre.

 

 

 

 

 

0198.jpg

Pernille Holmbech Prindsholm

Pædagog

 

 

 

 

 

 

 

Bente Kusk

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Højere handelseksamen.

Kontoruddannet i 1987.

 

Jeg brænder for at give børnene omsorg, tryghed, ro og nærvær og se, at det får børnene til at trives og udvikle sig.

Give børnene en sjov, lærerig og udfordrende hverdag.

At læse, synge for og med børnene.

Leg på alle planer både ude og inde for at stimulere børnenes motorik.

Lene Westergaard

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Uddannet kontorassistent tilbage i 1988, efterfølgende medhjælpende ægtefælled i min mands landbrug, hvor vi havde børn i aflastning og var mentor for unge mennesker fra bla. Elmelund i Thisted.

Synes det er fantastisk, at se hvordan børn i alle aldre udvikler sig, at de bliver set, og mødt som dem de er, være nærværende og have det sjovt. Være med til at støtte dem i deres udvikling, at give de får en god start  til deres videre færden ud i livet. Samarbejdet med forældrene/hjemmet. Læse, synge, være kreativ, være ude, være med til at børnene er glade/ tilpasse og får en god dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billede på vej)

Kirsten Kondrup Knudsen

Pædagog

 

 

Lotte Dahl Poulsen

Pædagog

Uddannelse: Uddannet pædagog fra Thisted pædagogseminarium i 1999.

For mig er det vigtigt at skabe en tryg hverdag for børnene, da det er en forudsætning for deres trivsel og udvikling.

Jeg brænder for at inspirere, motivere og give plads til, at børnene kan fordybes og forundres, så de kan udvikle sig og blive klogere på sig selv og verden omkring dem.

Jeg er optaget af uderummet og de mange muligheder, der er forbundet hermed, og så prioriterer jeg barnets sproglige udvikling højt i mit pædagogiske arbejde.

Anja Gadegaard Bukh

Pædagog

Uddannelse:
Uddannet pædagog i 2015.
Mit speciale var børn/unge med linje fag i sundhed, krop og bevægelse.

Jeg er optaget af bevægelse og dets muligheder.

For mig er det givende med mit nærvær og ro at, se børnene udvikle sig, som selvstændige individer. Det er vigtigt for mig at motivere og inspirere børnene til at tro på sig selv.

Trine Tophus Larsen

Pædagogmedhjælper.

Uddannelse:

Kandidat i idræt og psykologi, færdiggjort i 2020.

Jeg er motiveret for, i børnehøjde, at forstå børnenes forskellige praksisser og fællesskaber, for at kunne skabe gode betingelser for børnenes trivsel, udvikling og tro på egne evner. Derudover er jeg interesseret i at få fysisk aktivitet og bevægelse ind i børnenes hverdag, da jeg ser det som en vigtig brik i børnenes fysiske og mentale udvikling og generelle sundhed.

 

 

 

 

9338SH.jpg

Dorthe Godiksen

Pædagog

 

 

 

 

 

Malene Winther Tegtmejer

Ernæringsassistent

Uddannelse:

Uddannet Ernæringsassistent siden 2012.

Jeg brænder for, at lave "hjemmelavet" mad. Og jeg er stor fan af grøntsager!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billede på vej)

Marie Ravn Shelløe

Rengøringsassistent

Vikar, skole

 

 

 

 

Betina Jensen

Rengøringsassistent

Jeg har siden 2015 arbejdet inden for rengøring i forskillige virksomheder og hos private.
Jeg nyder stedet med glade børn og voksne.

Jeg sætter en ære i, at der er rent og pænt, for så trives vi alle godt.


 

Bjarke Fredsø

Pedel

Uddannelse:

Uddannet bygningssnedker i 1999 og har siden 2002 arbejdet som tækkemand, hvilket jeg stadig gør, de dage jeg ikke er på skolen.

For mig er det en stor motivation at kunne være med til at skabe de aller bedste fysiske rammer for alle på skolen.                          Udover ordentlighed er det også vigtig for mig at være positiv, hjælpsom og respektfuld i relationerne til såvel børn, elever, kollegaer og forældre. 

 

Nina Aakmann 

Sekretær - kontor@thyprivatskole.dk

Uddannelse:

Uddannet indenfor økonomi, lønadministration og mindre HR opgaver.

Jeg har arbejdet som bogholder i flere år og haft ansvar for økonomi, løn og mindre HR opgaver i private virksomheder.

I de senere år har jeg arbejdet med bogholderi, løn og andre administrative opgaver i friskoler/privatskoler.

Jeg har flere fagmoduler på merkonomuddannelsen.

Jeg brænder for at arbejde med regnskab, lønadministration og personalerelaterede opgaver. Samtidig brænder jeg for den ”frie” skole.

Derfor er det også helt fantastisk, at have muligheden for, at arbejde med tal og være en del af en privatskole.

Opgaverne i et sekretærjob på en privatskole er mange, hvilket gør hverdagen afvekslende og spændende.