Voksenstyrede aktiviteter:

I løbet af ugen vil der være planlagte aktivitet og lege, som sættes i gang af engagerede og deltagende voksne. De voksne er bevidste om at være gode rollemodeller og går forrest for at vise hvilke valgmuligheder, der tilbydes. Udover træning af f.eks. sproglige og sociale kompetencer giver den voksenstyrede aktivitet mulighed for, at børn med særlige behov tilgodeses med passende udfordringer. Eksempler på voksenstyrede aktiviteter er: Kreative værksteder, ”regellege” ude i skolegården, fodboldbanerne eller i hallen.