Privatskolen

På Thy Privatskole vægtes fagligheden og professionelle læringsfællesskaber højt. Thy Privatskole prioriterer ordentlighed og det at gøre sig umage, hvilket kendetegner hverdagen og undervisningen. Du vil blive mødt af engagerede og dygtige undervisere, som tager din læring seriøst og følger den til dørs. Vi ønsker at ruste og dygtiggøre eleverne, så de frit kan vælge en ungdomsuddannelse.

 

Børnehuset
I Børnehuset hæver vi barren for, hvad man skal lære i løbet af institutionstiden. Her er dagligt fokus på at udfordre børnene på lige netop deres niveau, så alle får mulighed for at blive så dygtige som overhovedet muligt, samtidig med at alle føler sig som en værdifuld deltager i fællesskabet.

 

   

 

VÆRDIGRUNDLAG

 

 

Med udgangspunkt i læringsfællesskaber skal børn, elever og ansatte ved Thy Privatskole blive så dygtige, som de kan. Faglighed, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd, hvor nærvær i relationen er grobund for livslang læring. 

 

 

 

AKTUELT


På Thy Privatskole er vi ikke ”hjerner på en pind”, som skoleforsker Louise Klinge udtrykker det i hendes ph.d. afhandling om relationskompetence. Vi tror på, at evnen til at danne tætte og nære relationer med børnene, mellem børnene og de fagprofessionelle imellem er en af de væsentligste kompetencer for at kunne skabe motiverede børn og ansatte.


Thy Privatskole er en samlede organisation, hvor vi har dit barn og hinanden på sinde, og der eksisterer derfor ikke noget lærerværelse med faste pladser, men derimod et fælles personalerum, hvor dørene står åben for børnene, og hvor forskellige faggrupper griner, hygger, kvalificerer, sparrer, assisterer, udvider perspektiver og reflekterer over fælles didaktisk og pædagogisk praksis - alt sammen for én ting – nemlig hvordan vi kan støtte bedst muligt op om dit barns læring og dannelse

 

 

 

 

 

"SAMMEN GØR VI DIT BARN DYGTIGERE"

 

 

Thy privatskole gør dit barn så dygtigt, som det kan. Det enkelte barn er et unikt og værdsat individ, der trives ved at være og lære i fællesskabet.

Vi tilbyder vuggestue, børnehave, 0.-7. klasses skole og SFO.

Fra august 2019 tilbyder vi også 8. klasse.

 

ANMODNING OM OPTAGELSE

Vil du og dit barn være en del af et professionelt læringsfællesskab? Så passer I perfekt ind her.

Når dit barn er optaget i Thy Privatskoles vuggestue eller børnehave er dit barn automatisk optaget i børnehaven eller skolen.

 

Gå til optagelse